• کشف کوسه 15 سانتی متری +عکس
     تصور اغلب مردم از کوسه، حیوانی خطرناک و مهاجم است؛ اما این موضوع دست کم درباره کوسه 15 سانتی متری صدق نمی کند.
  • کشف نوعی مار چهار دست و پا+ عکس
    گروهی از دانشمندان باستان شناس اعلام کردند، کشف فسیل نوعی مار چهار دست و پا در برزیل نشان داد، اجداد این جانور خزنده، نه در دریاها بلکه در خشکی می زیسته اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب