• فیلم کشف زندانهای مخفی دختران در صنعا
    چندین زندان سرّی و تونل در پادگان تحت امر سرلشکر علی محسن الاحمر فرمانده فراری لشکر زرهی ارتش یمن در صنعا کشف شد. در تونلی که در یکی از این زندانها کشف شده راه مستقیمی به دانشکده فنی و مهندسی دختران وجود دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب