• کشف کوسه ماقبل تاریخ
    کوسه ماقبل تاریخ با ۳۰۰ دندان و شش جفت آبشش توسط ماهیگیرها پیدا شد این کوسه دارای ۲۵ ردیف دندان ...
  • کشف کوسه ماقبل تاریخ
    کوسه ماقبل تاریخ با ۳۰۰ دندان و شش جفت آبشش توسط ماهیگیرها پیدا شد این کوسه دارای ۲۵ ردیف دندان ...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب