• کشف کوسه 15 سانتی متری +عکس
     تصور اغلب مردم از کوسه، حیوانی خطرناک و مهاجم است؛ اما این موضوع دست کم درباره کوسه 15 سانتی متری صدق نمی کند.
  • کشف کوسه ماقبل تاریخ
    کوسه ماقبل تاریخ با ۳۰۰ دندان و شش جفت آبشش توسط ماهیگیرها پیدا شد این کوسه دارای ۲۵ ردیف دندان ...
  • کشف کوسه ماقبل تاریخ
    کوسه ماقبل تاریخ با ۳۰۰ دندان و شش جفت آبشش توسط ماهیگیرها پیدا شد این کوسه دارای ۲۵ ردیف دندان ...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب