• کشف ۶۰ جسد در منچستر/ شاید قتل ها، زنجیره ای باشد!
    نگرانی از احتمال مرتبط بودن اجسادی که در سال های اخیر در کانال شهر منچستر انگلیس کشف شده، با یک قاتل زنجیره ای افزایش یافته است. پلیس جنایی انگلیس، قتل هایی را که در ماه های اخیر در این شهر صورت گرفته، جداگانه بررسی کرده است و آنها را مرتبط نمی داند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب