• نگرانی جدی نخست وزیر و وزیر کشور انگلیس
    نفوذ پذیر بودن مرزهای انگلیس پرسش هایی را درخصوص توانایی این کشور برای دستگیری افراط گرایان مظنون به اعمال تروریستی در زمان بازگشت شان از کشورهای سوریه و عراق ایجاد کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب