• آلمان، از همه جا خارج تر!
    می گویند اگر از شرایطی که داری راضی نیستی، جایت را عوض کن، تو که کوه نیستی، جوردی کلمبی، آرشیتکتی که در بارسلونا بی کار مانده بود، راههای پیش رویش را سبک و سنگین گرد تا زندگی جدیدی را برای خود انتخاب کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب