• منزوی ترین کشور دنیا از دریچه دوربین
    کره شمالی را برخی منزوی ترین کشور دنیا می دانند و ذهنیت اکثر مردم از سبک و روحیه زندگی مردم این کشور تا حدی از رسانه ها و گزارش های پراکنده تاثیر گرفته باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب