• ست پوشی؛ کت شلوار مشکی و کفش قهوه ای
     در دنیای مردانه، گاهی اتفاق می افتد که میان پوشیدن کت شلوار مشکی و کفش یا کمربند قهوه ای دچار تردید می شویم. این پرسش در ذهن مان مدام تکرار می شود، که این دو رنگ با هم سازگاری دارند؟ پاسخ هم ساده است و هم روشن، آری. این دو رنگ تنها رنگ هایی هستند که به خوبی با هم ست می شوند و سازگارند. براحتی می توانید شلوار مشکی را با کمربند و کفش قهو ای بپوشید .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب