• یک کلاس توجیهی متفاوت در اسرائیل!
    شماری از نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه قرار است طی سفری یک هفته ای به سرزمین های اشغالی که با هزینه «ایپک» - کمیته روابط عمومی آمریکا و اسراییل - صورت می گیرد، برای مخالفت با توافق هسته ای توجیه شوند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب