• کیسه هوا برای نجات جان دوچرخه سواران آمد
    کیسه هوا برای نجات جان دوچرخه سواران آمد , تاکنون کلاه های محافظ بسیاری برای نجات جان دوچرخه سواران ساخته شده اما هیچ کدام از آنها به دلایل زیادی موفق نبوده اند اما اکنون مخترعان سوئدی کلاهی طراحی کرده اند که دیگر گرم نیست، .....................

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب