• تخم شربتی منبع فوق العاده کلسیم و آهن
    ایرانی ها از طرفداران تخم شربتی هستند و برای رفع عطش از آن استفاده می کنند. باید بدانید که این دانه های ریز که در ترکیب با آب، لعاب دار می شوند خواص فوق العاده ای دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب