• این دختر فقط 2 ساعت در روز بیدار است! (عکس)
    «بث گودیر» دختر 20 ساله ای است که دچار سندروم «کلین لوین» شده است. این بیماری باعث می شود تا اون بیش از حد عادی به خواب برود. این بیماری که به نام «زیبای خفته» هم شهرت دارد می تواند زندگی یک انسان را از بین ببرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب