• کمال گرایی افراطی
    آیا کاری را که انجام می دهید باید کامل و بی عیب و نقص باشد؟ و به خودتان و دیگران خیلی سخت می گیرید ؟ شاید شما هم دچار کمال گرایی افراطی شدید!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب