• نشانه های کمبود آب بدن
    کمبود آب سلامت بدن را به خطر مي اندازد و مي تواند به لخته شدن خون، صرع و بيماري هاي ديگر منجر شود. نتايج بررسي ها نشان مي دهد، کمبود آب حتي به ميزان کم، باعث کاهش انرژي و بدخلقي مي شود. ب

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب