• جلسه توجیهی درکمپ دیوید
    تفاهم نامه لوزان دلواپسی اعراب حاشیه خلیج فارس را وارد مرحله جدیدی کرده است. بر اساس گزارشها پیش از این عرب ها برای جلوگیری از افزایش قدرت منطقه ای و گسترش نفوذ ایران در پی حل مسئله هسته ای تلاش های بسیاری کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب