• تنبیه بخاطر کمک به خیریه!! + عکس
    چندی پیش در کشور ما اتفاق زیبایی افتاد که طی آن یک معلم به خاطر دانش آموز سرطانی اش موهای خود را تراشید و این حرکت او بسیار قابل تقدیر بود ولی به نظر این کارها در انگلستان خیلی مورد تقدیر نیست...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب