• روحانیت برای کمک به دولت وارد صحنه شود
    رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت همدلی و همراهی همگان برای عبور از مشکلات کشور گفت : در این راستا نخستین توقع و انتظار را از روحانیت داریم تا به عنوان قشر مورد اعتماد مردم برای کمک به دولت وارد صحنه شوند .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب