• خال رقیه می رود؛ روسیاهی به ما نماند + عکس
    رقیه یادتان هست ، همان دختر هفت ساله کرمانی اهل شهر مردهک جبال بارز جنوبی، شهری کوچک نزدیک عنبرآباد و جیرفت و نقطه ای ریز روی نقشه درشت کرمان بخت رقیه گرفتار یک خال بزرگ است که روی صورتش پنجه انداخته .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب