• شرایط دریافت کمک هزینه ایام بارداری
    کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، شش ماه است که سه ماه آن باید بعد از دوران زایمان باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب