• جلسه ایران و عراق به دور سوم کشیده شد
    در حالی که به نظر می رسید تا دقایقی دیگر رای کمیته انضباطی AFC در مورد شکایت ایران از عراق بابت استفاده از بازیکن دوپینگی اعلام شود جلسه به دور سوم کشیده شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب