• پهن کردن فرش قرمز برای اردوغان ننگ است
    سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پهن کردن فرش قرمز پیش پای کسی که به کشور و نظام ما توهین کرده برای دیپلماسی ما ننگ آور است و دولت باید سفر اردوغان به تهران را لغو می کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب