• یارانه خرداد ماه چند هزار میلیاردیست؟
    اگر چه قرار است پرداخت یارانه نقدی همچنان به تمامی متقاضیانی که در مرحله دوم ثبت نام کرده اند به مانند اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد اما هنوز رقم دقیق مجموع هزینه پرداختی در هر ماه مشخص نیست...
  • یارانه نقدی اقشار کم‌ درآمد افزایش می‌یابد
    معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره پرداخت یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه ها گفت: افراد متقاضی یارانه می گیرند. نه فقط یارانه به نیازمندان پرداخت خواهد شد بلکه در مواردی میزان آن هم افزایش خواهد یافت...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب