• رایگان شدن آب، برق و گاز برای کم مصرف ها
    عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه لایحه رفع موانع تولید یکشنبه آینده به صحن علنی می رود، گفت: در یکی از الحاقیه های این لایحه دولت برای خانوارهای کم مصرف سیاست ارائه رایگان آب، برق و گاز را در دستور کار دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب