• "در کنار داعش نباید به اسلام اشاره شود"
    وزیر خارجه ایتالیا و مسئول آتی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تاکید بر اینکه گروه تکفیری داعش برای مذهب های مختلف احترامی قائل نیست، گفت: وقتی از داعش صحبت می شود نباید به اسلام اشاره شود، زیرا اسلام تروریسم نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب