• کنایه صریح حسن روحانی به صدا و سیما
    روحانی گفت: رسانه ها در زمینه انعکاس خدمات دولت به ما کمک نمی کنند و صداوسیما در انتقاد صددرصد از این فرصت علیه دولت استفاده کرده که البته ما انتقاد را خوب می دانیم اما در بیان خدمات دولت گاهی مشکل پیش می آید و شاید این مشکل در دوربین ها و فرستنده های صداوسیما وجود دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب