• ۱۰ مهارت لازم برای یک مذاکره موفق
    مهارت مذاکره معمولاً یکی از شرایط و توانایی هایی است که برای افراد جویای کار، امتیاز محسوب می شود. اما باید بدانید که توانایی مذاکره کردن نیاز به مجموعه ای از مهارت های میان فردی و ارتباطی دارد که برای گرفتن نتیجه موردنظر، در کنار هم استفاده شوند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب