• علت پرخاشگری چیست؟/آدم هایی که حرص درمی آورند.
    عبدالله امیدی در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، با بیان پرخاشگری به عنوان تجلی هیجان خشم اظهار داشت: وقتی در فرد هیجان خشم ایجاد می شود، برای خلاصی از آن رفتاری را انجام می دهد که ممکن است کلامی یا رفتاری باشد که هدف این رفتار تخلیه هیجان خشم است.  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب