• نخستین کنسرت راک بعد از انقلاب در ایران
     نخستین کنسرت راک بعد از انقلاب در ایران گروه تندر یک بار دیگر روی صحنه می آید تا دومین کنسرت رسمی کانتری بعد از انقلاب را اجرا کند. اولین کنسرت این گروه سوم و پنجم .................      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب