• در کنسرت شجریان دنبال رقص گشتید اما...!
    همایون شجریان چند روز پیش، در اصفهان کنسرت داشت، زمانی که عده ای متوجه حضور سه زن نوازنده روی سن شدند، در سانس اول وارد سالن کنسرت شدند و وقفه ای چند دقیقه ای در اجرای کنسرت ایجاد کردند. درپی این جریان مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان بیانیه را منتشر کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب