• در توافق هسته ای با ایران تایید کنگره الزامی است
    رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا انتخاب شد، در اولین اظهارنظر رسمی پس از بر عهده گرفتن این سمت، گفت به دنبال تصویب طرحی است که دولت را ملزم می کند توافق هسته ای با ایران را به تصویب کنگره برساند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب