• وقتی جلوی نور آفتاب کهیر می زنید
    کهیر آفتابی معمولا بعد از چند دقیقه در معرض آفتاب قرار داشتن روی پوست ظاهر می شود و معمولا زمانی که فرد از آفتاب دوری می کند و به سایه پناه می برد، این مشکل نیز بهبود می  یابد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب