• علل کوتاهی قد را بدانید
    بیشترین علت کوتاهی قد، خانوادگی است و حتی بستگان نزدیک مانند عمو، دایی، عمه و... نیز در کوتاهی قد موثرند.
  • نگاهی به علل کوتاهی قد
      یک فوق تخصص غدد گفت: هرگاه میزان قد یک فرد از حداقل قابل قبول آن سن کوتاه تر باشد، وی جزو افراد قدکوتاه تلقی می شود.      
  • افراد کوتاه‌قد از خدمات بهزیستی بهره‌مند می‌شوند
    رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان درپی لغو عضویت افراد دارای کوتاهی قد در سازمان بهزیستی کشور گفت: این افراد درگروه افرادی با معلولیت متوسط و گاه شدید محسوب می شوند و به همین علت سازمان بهزیستی کشور مجدداً نسبت به از سرگیری خدمات خود نسبت به این قشر اقدام می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب