• ۲۰ درصد از کودکان ایران در معرض کودک آزاری
    مسئول اورژانس اجتماعی کشور، با اشاره به اینکه آمارهای واقعی، بیش از ۲۰ درصد است، گفت: معمولا کسانی که کودک آزاری می کنند، به رفتار خود معترف نیستند و رفتار خود را کودک آزاری نمی دانند و جایی هم این آمار ثبت نمی شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب