• داستان دنباله دار چوب معلم های ایران
    استفاده از «تنبیه» به عنوان یکی از ابزارهای تربیتی در مدارس هنوز ادامه دارد. با وجود مشخص بودن عواقب تخریب کننده اعمال خشونت اما این رفتار از سوی برخی از دبیران و مسئولان مدارس به شکل های مختلف بروز می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب