• ربودن بیش از ۱۰۰ کودک عراقی
    عناصر تکفیری و صهیونیستی داعش ۱۱۱ کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله عراقی را در شهر موصل ربودند. عناصر تکفیری و صهیونیستی داعش پس از آموزش کودکان عراقی از آنان برای اجرای حملات تروریستی و اطلاعات استفاده می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب