• گزارشی از یک روز کار کودکان موادفروش تهران
    بیش از یک میلیون و 700 هزار کودک کار در ایران. این آخرین و تازه ترین اطلاعات مرکز آمار ایران است که گواهی از نرخ بالای تعدادی کودکانی دارد که در کف خیابان به کار گرفته می شوند؛ کودکانی که بعضا درآمدهای بالایی نیز دارند و افراد با مقاصد شوم به سوء استفاده از آنها می پردازند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب