• آیا من خوشبختم؟
    «خوشبختی» واژه ای زیبا و دلپذیر است، عده ای زندگی را دامنه ای سرسبز، باصفا و ساحلی دلپسند و دلربا می بینند که در آن باید خوب نوشید، خوب پوشید و خوب گشت و عده ای آن را در یک حال خوب پیدا می کنند.
  • کودک درون باید بیاید بیرون
    پیچیده نبود زیاد؛ ماشینی پلاستیکی از نوع کامیون که نخ می بستند به قسمت جلویی اش و در حیاط یا کوچه می کشاندند دنبال خود به هر جایی که دلشان می خواست... .
  • تصویر سازی از کودک درون
     یك عكاس و هنرمند فرانسوی به نام كیریستین گیروتو ، كودك درون افراد مختلف را بیرون كشیده است. او از تصاویر اصلی آنها استفاده كرده و با كمی تغییرات در عكس ها تصورات خودش از كودك درون افراد را شبیه سازی كرده است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب