• یک کودک لوس و خودرای چگونه است؟با او چگونه رفتار کنیم؟
    حتماً شما هم با بچه هاي لوس برخورد داشته ايد. بچه هايي که مدام بهانه مي گيرند، از هيچ چيز راضي نيستند، مدام اخم مي کنند و سرکوچک ترين چيزي جيغ و داد راه مي اندازند. آنها خود محور يکدنده اند و اگر همه چيز باب ميل شان نباشد، پدر و مادر را به ستوه مي آورند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب