• مسجدجامعی و کودک خیابانی
    در جريان اين بازديد در کوچه هاي کن کودک کاري که مشغول جمع اوري مواد بازيافتي بود با مسجد جامعي برخورد کرد. به روايت عکس ها رئيس شوراي شهر براي لحظاتي با وي گفتگو کرده است

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب