• حکم جلب برای کودک 5 ساله لرستانی!
    دادگاهی در استان لرستان برای یک کودک پنج ساله که حین بازی موجب وارد شدن صدمه به چشم همبازی خودش شده بود، حکم جلب صادر کرد اما رئیس دادگستری استان مانع حبس این کودک شد.
  • شکنجه فجیع پسر 5 ساله توسط والدینش!
      دادستانی تهران رسیدگی به پرونده کودکی را که آزار جسمی و جنسی دیده و دچار شکستگی های متعدد شده  است، آغاز کرد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب