• ردبول یک زن را کور کرد
    لنا لوپاری 26 ساله که 3 فرزند هم دارد، گفت: به دلیل اینکه یکی از بچه هایم نیاز به مراقبت خاص داشت وقت برای رسیدگی به تغذیه خودم نداشتم. به همین دلیل هر روز 28 قوطی رد بول می خورد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب