• کشف کوسه 15 سانتی متری +عکس
     تصور اغلب مردم از کوسه، حیوانی خطرناک و مهاجم است؛ اما این موضوع دست کم درباره کوسه 15 سانتی متری صدق نمی کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب