• گرد و غبار در آسمان تهران
    محمد اصغری، کارشناس ارشد سازمان هواشناسی در همین خصوص گفت: شاهد گرد و غبار در تهران هستیم که این امرادامه خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه منشأ گرد و غباردیروز تهران داخلی بود، ادامه داد: منشأ این گردو غبار که در تهران شاهد هستیم، از سوی بیابان های اطرف و کویر قم و شمال اصفهان است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب