• زنده گیری گونه‌ای نادر در خوابگاه دانشگاه
    نجاتگران با حضور در محل مشاهده میکنند ،یک گونه نادر از( بزغاله مار) به طول یک متر و قد 10سانتی متر در حال جست وخیز در محوطه حیاط یکی از خوابگاه ها است که امدادگران بارعایت نکات ایمنی و حفاظتی و با استفاده از تور صید حیوانات موفق به زنده گیری این حیوان (بزغاله مار) شدند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب