• آیا کپک های غذایی خطرناکند؟
    برای خیلی از ما پیش آمده، با وجود آن که غذا یا میوه ای را درون یخچال نگهداری می کنیم باز هم کپک می زند و مجبور به دور ریختن آن می شویم. البته در این میان برخی از افراد هم هستند که با جدا کردن بخش کپک  زده اقدام به مصرف بقیه ماده غذایی می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب