• چه کار کنیم تا هیچوقت کچل نشویم؟!
    مهمترین اصل برای جلوگیری از ریزش موهااین است که بطور منظم و با توجه به میزان رویش موهای خود به آرایشگاه بروید و از تغییر حالت موهای خود به طور مداوم پرهیز کنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب