• سانتافه یا کیا سورنتو
     كیا و هیوندای به رغم هموطن بودنشان، رقیب یكدیگر نیز به حساب می آیند و دامنه رقابت این دو كره ای به ایران نیز كشیده شده است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب