• جایی که کیسه‌ کش و لنگی با هم رفیقند!
    پیرمرد لاغر کوتاه قدی که جز نقش محوی زیر لباس هایی گشاد، از آن نمانده و تا پیش از آن، رو ترش کرده بود و حرف نمی زد، با سرزنش درآمد که «قدیم  از ساعت 4 صبح مردم اینجا صف می کشیدند و اگر در را دیر باز می کردی از جا می کندند که "آی نمازمان قضا شد بیا در را باز کن"؛ الان چه؟»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب