• کیفیت آب تهران مثال زدنی است
    مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت : ۸۰ درصدکیفیت آب تهران مثال زدنی است و بقیه هم در سطح استاندارد قرار دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب